José Doodkorte

josedoodkorte

Wat is je missie in muziekland?

Leergierigheid aanwakkeren en de beleving intensiveren. Als muziekpedagoog ben ik voortdurend bezig met de vraag: “Hoe krijg je de muziekbeleving wakker? Hoe maak je cursisten gretig naar nog meer?” Het is mijn missie om deurtjes open te zetten.

En gezamenlijkheid in de groep. Dat vind ik heel belangrijk.

Waar word jij blij van, als je lesgeeft?

Als die beleving indaalt bij de cursisten of deelnemers en ze blij kijken omdat ze iets geleerd hebben.

Waarin geef je les bij het Randstedelijk Zanginstituut?

Ik leid de miniscratch Misa Tango.

Waarvoor kan ik je ’s ochtends wakker maken?

Voor weer een dag met een fijne taak. Dat ik geroepen word iets te volbrengen in samenwerking met anderen. Een dag zonder richting vul ik zelf alsnog met richting.

En: je mag me altijd wakker maken voor een verrassing.

Wat kenmerkt jou en je manier van lesgeven?

Ik heb als docent een opdracht of taak en die wil ik zo goed mogelijk volbrengen. Die taak is dienend en wegwijzend. Hoe beter ik de cursisten ken, hoe beter ik nieuwe wegen vind om aan te haken bij die mensen op dat moment. Wat mensen inbrengen, til ik op een hoger plan, zodat de hele groep er iets aan heeft. Maar ik wil daarbij niet voorbijgaan aan die eerste persoon, die moet zich wel gehoord voelen en niet het idee krijgen dat ik diens onderwerp louter voor groepsgebruik inzet.

Daarnaast zoek ik net zo lang tot mensen de stof begrijpen. En daarmee bedoel ik: voelen. Mensen zeggen wel eens: “Jij maakt voelbaar waar het over gaat.” Dat is een cadeautje om te horen.

Wat weten de meeste mensen niet over jou?

Dat ik wel eens op een groot plein met veel mensen smartlappen zing, bijvoorbeeld met het Oranjefeest. Als wordt aangekondigd dat zoiets gaat plaatsvinden, ga ik erheen om mee te doen.

Wat doe je het liefst buiten de muziek?

Samen knutselen, schilderen en tekenen. Ik maak graag dingen die niet bestaan met lijnenspel en kleurexperimenten. Heerlijk om met materiaal bezig te zijn. Er komen vaak poppetjes en diertjes uit die zouden kunnen bestaan.  Op m’n knutselkamer gaat er zo een hele avond voorbij.

Ook heel fijn: samen, zonder te praten, collages te maken. Plaatjes uitzoeken zonder te praten terwijl je in elkaars vaarwater komt, is echt een sport.

Daarnaast loop ik graag, bijv. 20 km op een dag. Ik heb ook meerdere vierdaagses gelopen.

Highlights uit Josés carrière

José Doodkorte begon haar carrière als leerkracht in het basisonderwijs. Later studeerde ze koordirectie en schoolmuziek en werkte jarenlang als muziekconsulent in het basisonderwijs en muziekdocent aan de havo en het vwo.

In Nijmegen richtte ze een koor op voor 55-plussers die nog goed kunnen zingen en graag aan uitdagende stukken werken. Rond diezelfde tijd richtte ze een stichting op waarmee ze projecten kan organiseren met verrassende programmering voor ambitieuze amateurzangers.

Josés koordirectierepertoire strekt zich uit van opera en oratorium voor grote bezettingen tot de kleinere bezettingen van kamermuziek. Ze geeft privélessen koordirectie en jureert regelmatig bij koorfestivals. Haar uitgangspunt daarbij is dat een beoordeling een positieve stimulans moet zijn voor het betreffende koor om zich verder te ontwikkelen. Datzelfde uitgangspunt hanteerde ze bij haar werk als Muziekcommissielid bij Verenigin